Kliknij tutajProjekt realizują:


Stowarzyszenie UŚMIECH

Urząd Miasta i Gminy KĘPNO

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A A A

Sowy w Polsce

W miniony czwartek i piątek -11-12 lutego 2010 w Przedszkolu nr 5 oraz w Przedszkolu nr 4 i Przedszkolu nr 2 przeprowadzone zostały ekologiczne warsztaty dla dzieci.
Realizacja warsztatów była możliwa dzięki Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, która realizuje projekt edukacyjny:„SOWY POLSKI” na terenie całego kraju oraz dzięki dofinansowaniu go przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem projektu jest prowadzenie działań edukacyjnych na temat sów i ich ochrony. Warsztaty edukacyjne dla dzieci wpłynęły w dużym stopniu na kształtowanie ich świadomości ekologicznej, zainteresowały tematem przyrody ,pięknem lasu i jego mieszkańców. Wszystkie grupy wiekowe po przeprowadzonych zajęciach zostały obdarowane pakietem edukacyjnym „Sowy Polski”, w skład którego weszły: scenariusze zajęć, plansze edukacyjne, gry planszowe, puzzle, karty, prezentacja multimedialna.