Kliknij tutajProjekt realizują:


Stowarzyszenie UŚMIECH

Urząd Miasta i Gminy KĘPNO

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A A A

Przedszkole w Hanulinie

Nazwa:
Przedszkole Samorządowe w Hanulinie
Oddział zamiejscowy w Krążkowach
Oddział zamiejscowy w Osinach

Adresy:
ul. Krążkowy 126, Hanulin
Krążkowy 29
Osiny 33

Telefony:
Hanulin - (062) 782 32 65
Krążkowy - (062) 782 48 97
Osiny - (062) 782 22 30

E-mail:
przedszkole.hanulin@neostrada.pl

Przedszkole czynne:
Hanulin -
Krążkowy -
Osiny -

Dyrektor: mgr Grażyna Tyc

Liczba grup: 5
Ogólna liczba dzieci: 123

 

O PRZEDSZKOLU

Jesteśmy przedszkolem z dużymi tradycjami!
Przedszkole Samorządowe w Hanulinie, Krążkowach i Osinach do 31 sierpnia 2003 r. były samodzielnymi placówkami. Po reorganizacji przedszkoli w gminie Kępno zostały połączone w jedną placówkę pod nazwą Samorządowe Przedszkole w Hanulinie z oddziałami zamiejscowymi w Krążkowach i Osinach.
Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które przebywają w 5 grupach. W roku szkolnym 2008 / 2009 do wszystkich oddziałów uczęszcza 123 dzieci.

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Wzbogaca oferowany zakres usług, poprzez opracowanie i wdrożenie programów autorskich funkcjonujących w placówce. Dba o wszechstronny, harmonijny rozwój wychowanków, dostosowany do ich indywidualnych predyspozycji. Stosuje metody twórcze, inspirujące dziecko do działania, samodzielnego rozwiązywania problemów. Wydaje gazetki: informacyjno-edukacyjne "Samokrążek", "Entliczek", "Osiłek" a ciekawe wydarzenia uwiecznia w "Kronice Przedszkolnej". Pracuje w oparciu o roczny plan pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej na rok szkolny 2008 / 2009, którego głównym zadaniem jest "Literatura dziecięca źródłem inspiracji twórczego myślenia i aktywności werbalnej przedszkolaków podczas zabaw w teatr, kształtowania postaw społecznych (prawa dziecka)".

 • mgr Grażyna Tyc - dyrektor
 • mgr Czesława Jędrzejewska - v-ce dyrektor
 • Maria Czekaj - intendent

HANULIN

 • mgr Ewa Peter
 • mgr Regina Szymoniak
 • Krystyna Grabicka
 • mgr Urszula Czworowska
 • mgr Joanna Gatner - religia
 • mgr Danuta Nolbert - język angielski
 • Marzena Rogalińska - zajęcia taneczne

KRĄŻKOWY

 • mgr Iwona Staude
 • mgr Lidia Zadka
 • mgr Emilia Witek
 • Jadwiga Wiśniewska - religia
 • mgr Dominik Makosch - język angielski
 • mgr Paweł Wielgosz - zajęcia taneczne

OSINY

 • mgr Ewa Maciejewska
 • mgr Stefania Lenort
 • ks. Adam Mikulski - religia
 • mgr Danuta Nolbert - język angielski

 

NASZE DZIECI

 • Mają zagwarantowaną profesjonalną kadrę pedagogiczną, dbającą o ich harmonijny rozwój, dostosowany do ich indywidualnych możliwości.
 • Dla dzieci z opinią o "potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju” odbywają się zajęcia indywidualne.
 • Mają zapewnione całodzienne wyżywienie.
 • Uczestniczą w różnych konkursach, zbywając nagrody i dyplomy, np. udział w "Festiwalu Piosenki Dziecięcej", "Gali Twórczości Tanecznej Przedszkolaków", konkursie plastycznym "Kępno - moje miasto", itp. Sprawdzają swoje umiejętności aktorsko-wokalne podczas uroczystości środowiskowych.
 • Przyjmują gości podczas uroczystości: "Jasełka", "Dzień Babci i Dziadka", "Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka".
 • Są uczestnikami "Pasowania na Starszaka".
 • Poznają zwyczaje i tradycje, np. "Andrzejkowe wosku lanie na adwentu powitanie".
 • Bawią się na Karnawałowym Balu Przebierańców. Uczestniczą w ogólnopolskich programach edukacyjnych, np. "Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 • Uczestniczą w tematycznych i integracyjnych wycieczkach autokarowych.
 • Spotykają się z ludźmi różnych zawodów, o ciekawych zainteresowaniach, np. z policjantem, leśniczym, strażakiem.
 • Uczą się języków obcych - angielskiego.
 • Poznają kroki rożnych pląsów,  podczas zajęć tanecznych z instruktorem tańca.


RODZICE NASZYCH DZIECI

Są współgospodarzami placówki. Pomagają przy organizacji uroczystości przedszkolnych, sponsorują wyjazdy dzieci, zbierają dodatkowe fundusze dla przedszkola, z których dochód przeznaczony jest na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego, itp. Uczestniczą w zajęciach otwartych, decydują o wyborze zajęć dodatkowych.


WSPÓŁPRACA

Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami mającymi wpływ na rozwój dziecka. Należą do nich m.in.:

 • Szkoła Podstawowa w Hanulinie
 • Szkoła Podstawowa w Krążkowach
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
 • Opieka Społeczna w Kępnie i Bralinie
 • Biblioteka Publiczna w Kępnie
 • Muzeum Ziemi Kępińskiej
 • Stowarzyszenie "Uśmiech"
 • Koło Emerytów i Rencistów