Kliknij tutajProjekt realizują:


Stowarzyszenie UŚMIECH

Urząd Miasta i Gminy KĘPNO

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A A A

Życie da im szkołę - my proponujemy przedszkole

Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych umiejętności dziecka rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego to inwestycja w przyszłość, przyszłość dziecka, rodziny, relacji społecznych, gospodarki...

W Polsce zaledwie co trzeci 3-latek i co drugi 4-latek uczęszcza do przedszkola. W naszej gminie - Gminie Kępno, pomimo funkcjonujących 5 przedszkoli samorządowych i jednego przedszkola prywatnego, nadal około 200 dzieci w wieku 3 - 5 lat nie jest objętych wychowaniem przedszkolnym.

Dziecko, aby prawidłowo rozpocząć edukację szkolną, musi być przygotowane w zakresie intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. W przeciwnym razie szkoła nie będzie mogła osiągnąć zamierzonych efektów dydaktycznych, wychowawczych i społecznych. Wobec powyższego niezmiernie ważnym jest przygotowanie dziecka poprzez wychowanie przedszkolne. Dziecko w wieku 3 - 5 lat nabywa ważne umiejętności poznawcze, społeczne, zachowawcze, itd., procentujące nie tylko w kolejnych etapach edukacyjnych, ale również w całym życiu.

Niestety nadal żyjemy w środowisku, gdzie świadomość rodziców co do wagi wychowania przedszkolnego jest na tyle niewystarczającym poziomie, iż często nie decydują się na zapisanie dziecka do przedszkola, pozostawiając je tym samym pod opieką babci czy niedoświadczonej niani. Towarzyszy im przy tym błędne przekonanie, że zapewniają w ten sposób swoim pociechom opiekę na poziomie nie odbiegającym od tego, które oferują placówki przedszkolne.

Nadal żyjemy w środowisku, gdzie obserwujemy brak przekonania rodziców niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym do edukacji przedszkolnej. Często rodzice nie posiadają wiedzy na temat możliwości rozwoju dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśników przy zastosowaniu dodatkowych specjalistycznych zajęć, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Stowarzyszenie "Uśmiech" we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie oraz wszystkimi przedszkolami, działającymi na terenie Gminy Kępno rozpoczęło realizację projektu "Życie da im szkołę - my proponujemy przedszkole", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest promocja wychowania przedszkolnego, czyli inwestycja w przyszłość.

Pliki do pobrania: