Kliknij tutajProjekt realizują:


Stowarzyszenie UŚMIECH

Urząd Miasta i Gminy KĘPNO

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A A A

Ruszają zapisy do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli trwać będzie od 3 – 15 kwietnia 2013r. poprzez złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów w poszczególnych przedszkolach wypełnionych kart rekrutacyjnych.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w terminie do 6 maja 2013r. w poszczególnych przedszkolach.

Nabór jest prowadzony w następujących przedszkolach:
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie, ul. ks. P. Wawrzyniaka 40,
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie, ul. Tysiąclecia 1,
Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie, os. 700-lecia 9,
Przedszkole Samorządowe w Hanulinie, Krążkowy 126,
- oddział zamiejscowy w Krążkowach, Krążkowy 29,
- oddział zamiejscowy w Osinach, Osiny 33,
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie, Mikorzyn 50.

Dla mieszkańców północnej części miasta Kępna zostało zarezerwowanych dodatkowo 20 miejsc w Przedszkolu nr 2 w Kępnie oraz 5 miejsc w Przedszkolu w Hanulinie (oddział w Osinach).

Zgodnie z przepisami prawa do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są:
- dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (dotyczy to dzieci 5 i 6 letnich).
- W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
- matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
- dzieci zamieszkałe/zameldowane na terenie Gminy Kępno
Przepisy prawa odnośnie ustanowienia szczegółowych zasad rekrutacji dzieci do przedszkola odsyłają do statutów poszczególnych przedszkoli.