Kliknij tutajProjekt realizują:


Stowarzyszenie UŚMIECH

Urząd Miasta i Gminy KĘPNO

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A A A

Gimnastyka korekcyjna z Uśmiechem

Stowarzyszenie „Uśmiech” zaprasza dzieci 6 letnie zamieszkałe na terenie Gminy Kępno do udziału w projekcie „Gimnastyka  korekcyjna z Uśmiechem”.
Projekt zakłada prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z dysfunkcjami postawy wraz  z elementami zabawy.
W zajęciach w ramach możliwości organizacyjnych będą mogli brać udział rodzice dzieci.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. nr tel.062 7823043 i 605 039 380.
Zapisy do dnia 11 marca prowadzi  Przedszkole Nr 5 w Kępnie

 

Szczegóły projektu Gimnastyka korekcyjna z Uśmiechem

Problem:
- wady postawy wśród dzieci przedszkolnych,
- brak świadomości rodziców o potrzebie wczesnego reagowania na rozwijające się wady postawy,
-brak środków finansowych w budżetach przedszkoli na prowadzenie tego rodzaju zadań .

Cel:
- stworzenie i prowadzenie programu zapobiegania oraz usuwania wad postawy u dzieci przedszkolnych,
- kampania informacyjno-medialna wśród dzieci i rodziców dotycząca sposobów zapobiegania oraz leczenia wad postawy,
- wzrost świadomości rodziców o potrzebie angażowania się we wczesny rozwój swojego dziecka,
- pobudzania inicjatywy do działania na rzecz dzieci wśród  rodziców i organizacji społecznych.

Dla kogo:
- projekt kierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Kępno,  posiadających wskazanie do udziału w gimnastyce korekcyjnej wraz  rodzicami,
- o zakwalifikowaniu się dziecka na zajęcia decydować będzie:
•posiadanie przez dziecko wskazania lekarskiego o posiadaniu wad postawy i udziału w gimnastyce korekcyjnej,
•pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do grup mają dzieci 6-letnie,
•w miarę możliwości  organizacyjnych w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci 5-letnie i rodzice. 

Kto:
-Stowarzyszenie „Uśmiech” - realizator projektu,
-Urząd Miasta i Gminy w Kępnie – partner projektu,
-Przedszkola Samorządowe Gminy Kępno – partner projektu,
-Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – instytucja finansująca projekt.
Komisja Oceny Projektów oceniła projekt Gimnastyka Korekcyjna z Uśmiechem na 98 pkt. przy 100 możliwych.

Jak:
-Co roku wśród dzieci 6-letnich przeprowadzone są badania – bilans dzieci 6-letnich. W wyniku badań dzieci kwalifikowane są do grup dyspanseryjnych. Informację na temat ilości dzieci posiadających wady postawy  dostarczają do przedszkoli higienistki. Na tej podstawie Dyrektorki Przedszkoli przeprowadzają kampanię informacyjną wśród rodziców.
Równolegle prowadzona jest szeroka kampania medialna przez Stowarzyszenie Uśmiech.
- Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w 5 grupach. W miarę możliwości organizacyjnych w grupach będą mogły uczestniczyć dzieci 5-letnie i rodzice.