Kliknij tutajProjekt realizują:


Stowarzyszenie UŚMIECH

Urząd Miasta i Gminy KĘPNO

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
A A A

Gala twórczości tanecznej przedszkolaków

Gala Tańca to kolejny projekt skierowany do najmłodszych, realizowany przez kępińskie Stowarzyszenie „Uśmiech” przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Kępno...


"Nic nie daje dzieciom tyle stosownej pewności siebie i umiejętności zachowania się i nic ich tak nie pobudza do obcowania z ludźmi starszymi od nich, jak taniec, przeto sądzę, że należy uczyć je tańczyć tak wcześnie, jak tylko są w stanie się tego nauczyć."


J. Locke


Prezentacja umiejętności tanecznych dzieci z przedszkoli Gminy Kępno to przedsięwzięcie, dzięki któremu najmłodsi mieszkańcy Gminy Kępno - przedszkolaki mogą zaprezentować przed szerokim gremium, w pięknej oprawie scenicznej, swoje taneczne umiejętności. Projekt ten ma szanse powodzenia dzięki bardzo ścisłej współpracy dzieci, nauczycieli przedszkoli, rodziców, instruktorów tańca. Nauczycielki przygotowują choreografię, biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje dzieci, rodzice szyją stroje charakterystyczne dla danego układu tanecznego, Studio Tańca "Retro" prowadzi instruktarz dla nauczycieli, Stowarzyszenie "Uśmiech" i Urząd Miasta i Gminy w Kępnie zajmują się stroną finansową i organizacyjną.

Dominującą zasadą przyświecającą Gali jest dowartościowanie każdego uczestnika, każde dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwości. W Gali Tańca, która z pozoru ma formę turnieju, zasadą jest, iż wśród dzieci nie ma przegranych - wszyscy są wygrani.

Gala organizowana jest już po raz trzeci, jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie w bieżącym roku zostanie zorganizowana z jeszcze większym rozmachem. Organizatorzy zakładają udział około 260 tancerzy. Po raz pierwszy na potrzeby realizacji projektu zostanie przygotowany występ grupy breakdance z udziałem kępińskiej młodzieży i przedszkolaków. Będzie to okazja do świetnej promocji tej kategorii tańca jako alternatywnego sposobu rozwijania swoich umiejętności czy wykorzystania "nadwyżki energii" przez dzieci i młodzież.

Głównym celem Gali jest promowanie zajęć tanecznych organizowanych w przedszkolu jako metod stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Taniec aktywizuje ciało i umysł dziecka, mobilizuje do działania. Dzięki niemu u dzieci harmonijnie rozwijają się poszczególne grupy mięśni, wzbogaca się skala przeżyć emocjonalnych, kształtują dodatnie cechy charakteru i woli, takie jak: cierpliwość, wytrwałość, odwaga, odporność na trud i zmęczenie. Taniec rozwija szereg dyspozycji psychofizycznych - pamięć, myślenie, spostrzegawczość, uwagę, orientację, wyobraźnię i inteligencję twórczą. Jest on środkiem, za pomocą którego dziecko może wyrazić swoje emocje, taniec wprowadza radosny nastrój. Dzieci angażując się w zajęcia taneczne nieświadomie wkraczają w sferę organizacji umiejętności zespołowego współdziałania, współpracy z partnerem, wzajemnego zaufania, wyrozumiałości, niesienia pomocy. Tańcząc dziecko wyrabia w sobie estetykę, elegancję ruchu oraz wyobraźnię przestrzenną.

Niezależnie od umiejętności, tańczyć powinny wszystkie dzieci, czerpiąc z tańca radość i zadowolenie, dając radość i zadowolenie swoim rodzicom, dziadkom, wszystkim, którzy mają przyjemność zasiąść na widowni.

Pomysłodawcami tanecznych spotkań przedszkolaków są: Pani Czesława Jędrzejewska - nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Hanulinie Oddział Krążkowy, członek Stowarzyszenia "Uśmiech" oraz Paweł Wielgosz - instruktor tańca, prowadzący Studio Tańca "Retro".

Małgorzata Frala-Kędzior
Stowarzyszenie "Uśmiech"Oto jak przebiegała rekrutacja do przedszkolnej sekcji breakedance, która swoje umiejętności zaprezentuje podczas Gali Twórczości Tanecznej Przedszkolaków. Grupę poprowadzi Błażej Ławecki – instruktor breakdance.

Pliki do pobrania:

Galeria zdjęć: